#माझा ताईच लग्न झाल. आणि काल ती आली होती # तीच्याकड मी मस्ती करत होतो. तेव्हा ती…

Spread the love


#माझा ताईच लग्न झाल. आणि काल ती आली होती # तीच्याकड मी मस्ती करत होतो. तेव्हा ती चिडत होती. #imissyousisojaan#Nitya #adivasistayl

@nitya066

#माझा ताईच लग्न झाल. आणि काल ती आली होती तीच्याकड मी मस्ती करत होतो. तेव्हा ती चिडत होती. #imissyousisojaan#Nitya #adivasistayl

♬ original sound – 🍫chocolate____boy🍫
Tiktok by 😘 नितीन ची कल्पना ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top